Noteikumu pieņemšana:
Lietotājiem, kuri apmeklē un izmanto mūsu BridgeTo vietni, ir jāievēro šie lietošanas noteikumi. Ja piekrītat vietnes lietošanai, jūs automātiski piekrītat šiem noteikumiem.

Satura lietojums:
Viss saturs vietnē BridgeTo, tostarp teksts, attēli, video un citi materiāli, ir paredzēts tikai izglītības un izklaides nolūkiem. Lietotāji nedrīkst kopēt, rediģēt, izplatīt vai izmantot šo saturu bez iepriekšējas īpašnieka piekrišanas.

Lietotāja atbildība:
Lietotāji ir atbildīgi par visu informāciju un materiāliem, ko viņi ievieto vai publicē vietnē BridgeTo. Nepareizas, aizskarošas vai nelikumīgas informācijas ievietošana ir aizliegta.

Privātums:
Mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu mūsu lietotāju privātumu. Sīkāku informāciju par personas datu vākšanu un izmantošanu nosaka mūsu privātuma politika.

Izmaiņas noteikumos:
Mēs paturam tiesības mainīt šos Noteikumus jebkurā laikā bez brīdinājuma. Lietotājiem regulāri jāpārbauda šī dokumenta atjauninājumi.

Nobeiguma noteikumi:
Šie lietošanas noteikumi ir juridiski saistoši visiem lietotājiem. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet.

© 2024 BridgeTo

Scroll to Top